مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع مالی
۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت
br ENGLISH
تسویه پاداش پایان خدمت تسویه پاداش پایان خدمت
تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1398
1399/10/20
تامین اعتبار و پرداخت مطالبات تامین اعتبار و پرداخت مطالبات
تامین اعتبار و پرداخت مطالبات پیمانکاران طبخ و توزیع بیمارستانی لغایت مهر 1398
1399/10/20
پرداخت پاداش و باز خرید مرخصی شهدای سلامت پرداخت پاداش و باز خرید مرخصی شهدای سلامت
پرداخت پاداش و باز خرید مرخصی شهدای سلامت به تعداد 15 نفر در آبان ماه 1399
1399/10/20
تسویه بازخرید مرخصی تسویه بازخرید مرخصی
تسویه بازخرید مرخصی بازنشستگان دانشگاه لغایت شهریور 1399
1399/10/20
پیگیری و تامین اعتبار پیگیری و تامین اعتبار
پیگیری و تامین اعتبار کارانه پزشکان بیمارستانها از 12 ماه به 3ماه
1399/10/20
معاونت توسعه و مديريت منابع
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal