Main Content

درباره ما

معرفی مدیریت

دکتر هوشنگ امیری
سرپرست مدیریت منابع انـسانی

شرح وظایف و سابقه فعالیت

دکتر هوشنگ امیری

“ ”

دکتر هوشنگ امیری

ادارات زیرمجموعه

اداره کارگزینی

اداره حقوق و دستمزد

اداره بازنشستگی

اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

گروه برنامه ریزی نیروی انسانی

گروه آموزش و توانمند سازی

واحد ارزشیابی

واحد بایگانی

مجموعه همکاران مدیریت منابع انسانی

تماس با ما


شماره تماس : 011-33044025
دورنگار دبیرخانه مرکزی : ۳۳۳۵۲۷۲۵-۰۱۱

رایانامه : Touse@mazums.ac.ir

آدرس : ساری، میدان امام (ره) سه راه جویبار، ابتدای بزرگراه ولیعصر (عج)، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کدپستی: ۴۸۱۵۷۳۳۹۷۱