Skip to content

آزمون های استخدامی

در راستای اطلاعیه جهاد دانشگاهی، به اطلاع کلیه داوطلبان پذیرفته نشده آزمون استخدامی مورخ 1402/07/28 دانشگاه های علوم پزشکی که در بازه زمانی 1398/12/01لغایت 1402/07/02در بیمارستان های دولتی به جز ﺗوابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا در بیمارستان های خصوصی، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، خیریه و ... به صورت قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی که در راستای وظایف و ماموریت های محوله مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا (کووید 19) خدمت نموده اند می رساند، حداکثر تا تاریخ 1403/01/30 فرصت دارند نسبت به ثبت فرم تکمیل شده مربوطه (پیوست در سایت جهاد) (با امضای بالاترین مقام مسئول آن بیمارستان(ممهور به مهر بیمارستان )) به انضمام قرارداد های بازه زمانی مذکور با آن بیمارستان (ممهور به مهر بیمارستان) در دبیرخانه مرکزی این دانشگاه اقدام نمایند.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

به اطلاع شرکت کنندگان در فراخوان پذیرش دانش آموز بهورزی می رساند

نتیجه آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی (قراردادی) بعد از تعطیلات عید اطلاع رسانی خواهد شد

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهی فراخوان پذیرش دانش آموز بهورزی

*******

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد برای تامین بهورز مورد نیاز خود در خانه‌های بهداشت روستاهای تابعه باستناد مجوزهای شماره 102558 مورخ 13/12/1401 سازمان اداری استخدامی کشور و شماره 2118/209/د مورخ 1/3/1402 وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی و براساس مفاد آخرین دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیات امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به صورت پیمانی به تعداد 28 نفر از بین افراد واجد شرایط از طریق آزمون کتبی، تخصصی، مصاحبه و احراز صلاحیت‌های عمومی براساس قانون تسری گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مصوب 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی برای رشته شغلی بهورزی پذیرش نماید. پذیرفته شدگان پس از طی دوره تطبیقی مهارت بهورزی و قبولی در دوره مذکور  و صرفاً جهت خدمت در خانه‌های بهداشت مورد نیاز بکارگیری خواهند شد.

 

جهت دانلود و مطالعه دفترچه کلیک نمایید

 

جهت دانلود فرم تعهد نامه کلیک نمایید

 

 

توجه توجه

اصــلاحیه

اصلاحیه شرایط اختصاصی آگهی ، بند 3 شرایط سنی

به استناد بند الف ماده ۱۵قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/8/19  مجلس شورای
اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود
مشروط به آن که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲٫۵نباشد. مبنای تعین نرخ
باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می­باشد.

 

منابع آزمون جذب بهورز :

  • بوکلت مادران / بهورز
  • میانسالان
  • سالمندان
  • مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیر پزشک
  • سلامت باروری و جوانی جمعیت: فصل سوم ( آشنایی با سیاست جمعیتی و قانون حمایت از خانواده)
  • ایراپن
  • واکسیناسیون : کتاب ابی واکسیناسیون ( مکمل برنامه و راهنمای کشوری ایمن سازی)
  • واگیر: از صفحه 128-1 ( از ابتدا تا پایان مبحث بیماری های مشترک انسان و حیوان)
  • درمان ساده علامتی :فصل اول، دوم ، سوم و چهارم
  • بهداشت محیط یک (1)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه توجه 

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ 1402/7/28 دانشگاه علوم پزشکی مازندران می رساند

با توجه به اعلام نتیجه از سوی سازمان جهاد دانشگاهی، از مراجعه حضوری و تماس تلفنی با دانشگاه جهت پیگیری ادامه فرآیند خودداری نمایید . تمامی فرآیند در سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد

 

 

 

 

 

مهلت اعتراض به نتیجه آزمون پایان رسیده است

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

جهت دانلود فرم های شماره 1 و 2 و 3  تاییدیه بومی کلیک نمایید

 

 

قبل از شروع فرآیند ثبت نام دفترچه آزمون را دقیقاً مطالعه و پس از آن نسبت به ثبت نام اقدام نمایید

 

برای دانلود دفترچه مرحله سوم ثبت نام پذیرش دانش آموز بهورزی کلیک نمایید

برای ثبت نام کلیک نمایید

 

مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 1402/09/18 تمدید شد

 

جهت دانلود منابع آزمون بهورزی(1402) اینجا کلیک کنید

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------