Skip to content

بازدید نماینده مجلس و معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بازدید نماینده مجلس و معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پروژه شهید بصیر فریدونکنار

بازدید نماینده مجلس و معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پروژه شهید بصیر فریدونکنار
دکتر علی اصغر باقرزاده نماینده مردم فریدونکنار و بابلسر در مجلس شورای اسلامی و دکتر عزت اله محمدی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به همراه مهندس شابازاده مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه، دکتر بزرگیان مدیر شبکه بهداشت و درمان، دکتر هاشمی رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) با حضور در محل ساختمان مرکز بهداشتی درمانی شهید حاج حسین بصیر فریدونکنار از روند تکمیل این پروژه بازدید کردند.