معاونت توسعه - مدیریت امور پشتیبانی و خدمات رفاهی
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت
br ENGLISH
بيست و سومين دوره از مسابقات فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران -جام رمضان بيست و سومين دوره از مسابقات فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران -جام رمضان
بيست و سومين دوره از مسابقات فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران -جام رمضان
1398/02/17
آگهي مناقصه خدمات عمومي و تخصصي ، پرسشگري مركز كوهورت، نگهباني ،تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات،نگهداري فضاي سبز، CMMS،نسخه پيچي داروخانه، نقليه (ماموريتهاي درون شهري و برون شهري واياب و ذهاب) كاركنان در ستاد مركزي و واحدهاي تابعه در سال 1398 - مرحله دوم آگهي مناقصه خدمات عمومي و تخصصي ، پرسشگري مركز كوهورت، نگهباني ،تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات،نگهداري فضاي سبز، CMMS،نسخه پيچي داروخانه، نقليه (ماموريتهاي درون شهري و برون شهري واياب و ذهاب) كاركنان در ستاد مركزي و واحدهاي تابعه در سال 1398 - مرحله دوم
آگهي مناقصه خدمات عمومي و تخصصي ، پرسشگري مركز كوهورت، نگهباني ،تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات،نگهداري فضاي سبز، CMMS،نسخه پيچي داروخانه، نقليه (ماموريتهاي درون شهري و برون شهري واياب و ذهاب) كاركنان در ستاد مركزي و واحدهاي تابعه در سال 1398 - مرحله دوم
1398/01/26
برگزاري آزمون دوره هاي شغلي حوزه امور پشتيباني و رفاهي برگزاري آزمون دوره هاي شغلي حوزه امور پشتيباني و رفاهي
برگزاري آزمون دوره هاي شغلي حوزه امور پشتيباني و رفاهي
1397/09/13
معاونت توسعه و مديريت منابع
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal