معاونت توسعه و مديريت منابع
۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد
br ENGLISH
اعلام نتايج اوليه آزمون استخدام پيماني مورخ 95/08/21 واعلام وصول مدارك مورد نياز اعلام نتايج اوليه آزمون استخدام پيماني مورخ 95/08/21 واعلام وصول مدارك مورد نياز
اعلام نتايج اوليه آزمون استخدام پيماني مورخ 95/08/21 واعلام وصول مدارك مورد نياز
1395/09/23
راه اندازي سامانه الكترونيكي تجميع يكپارچه اطلاعات مالي راه اندازي سامانه الكترونيكي تجميع يكپارچه اطلاعات مالي
راه اندازي سامانه الكترونيكي تجميع يكپارچه اطلاعات مالي
1395/06/28
تصاوير تجليل از كاركنان نمونه دانشگاه علوم پزشكي مازندران + اسامي تصاوير تجليل از كاركنان نمونه دانشگاه علوم پزشكي مازندران + اسامي
تصاوير تجليل از كاركنان نمونه دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1395/06/20
معاونت توسعه و مديريت منابع
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal